Ενημέρωση

Κίνδυνο για τα δάση από τις ένορκες βεβαιώσεις βλέπει το ΓΕΩΤΕΕ

«H ευκολία αναγνώρισης δικαιωμάτων κυριότητας που επιτρέπουν οι ένορκες βεβαιώσεις, μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, δεδομένου