Πλάτανος

Ο Πλάτανος είναι γένος ιθαγενών δέντρων του βορείου ημισφαιρίου. Οι υποκατηγορίες του είδους αυτού ανήκουν στην οικογένεια των Πλατανοειδών. Πρόκειται για μεγάλα δέντρα, με ύψος

Αμπέλι

Το αμπέλι, ή κλήμα είναι αγγειόσπερμο φυτό, ανήκει δε στην τάξη των Ραμνωδών και στην οικογένεια των Αμπελοειδών, με πολλές ποικιλίες που καλλιεργούνται στις εύκρατες

Κίνδυνο για τα δάση από τις ένορκες βεβαιώσεις βλέπει το ΓΕΩΤΕΕ

«H ευκολία αναγνώρισης δικαιωμάτων κυριότητας που επιτρέπουν οι ένορκες βεβαιώσεις, μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, δεδομένου