Κίνδυνο για τα δάση από τις ένορκες βεβαιώσεις βλέπει το ΓΕΩΤΕΕ

«H ευκολία αναγνώρισης δικαιωμάτων κυριότητας που επιτρέπουν οι ένορκες βεβαιώσεις, μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, δεδομένου ότι κινδυνεύουν να χάσουν την προστασία της δασικής νομοθεσίας και να χαρακτηρισθούν ως ιδιωτικές μεγάλες εκτάσεις για τις οποίες δεν θα υπάρχουν καν τίτλοι ιδιοκτησίας, επιφέροντας έτσι σοβαρό πλήγμα στη δημόσια περιουσία».

«H ευκολία αναγνώρισης δικαιωμάτων κυριότητας που επιτρέπουν οι ένορκες βεβαιώσεις, μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, δεδομένου ότι κινδυνεύουν να χάσουν την προστασία της δασικής νομοθεσίας και να χαρακτηρισθούν ως ιδιωτικές μεγάλες εκτάσεις για τις οποίες δεν θα υπάρχουν καν τίτλοι ιδιοκτησίας, επιφέροντας έτσι σοβαρό πλήγμα στη δημόσια περιουσία».